Matchen is maatwerk

matchschermIedere student heeft een eigen achtergrond, voorkeuren, historie en ambitie. Daarnaast hebben bedrijven eisen en wensen en een beperkte beschikbaarheid aan plaatsen. Criteria als reistijd, specifieke afspraken met bedrijven en studenten en andere zaken spelen allemaal een rol. B3net brengt alle informatie samen om te komen tot de beste match voor student en bedrijf.

  • Match op kaart met automatische reisafstanden
  • Houdt rekening met Voorkeuren en stagehistorie
  • Student kan zelf een match maken of de stagebegeleider bepaalt de plaatsing

Demo aanvragen